Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lanko respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door een gebruikersaccount aan te maken of door in te schrijven op onze nieuwsbrief, worden persoonlijke gegevens van de consument verzameld in de klantendatabase van Lanko. De ontvangen persoonlijke gegevens worden nooit verkocht aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is om de door uw geleverde dienst te kunnen leveren. In alle gevallen zorgt Lanko ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Lanko, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe de privacy van uw persoonlijk gegevens zo goed mogelijk te beschermen, door middel van technische veiligheidsinstructies en een correct veiligheidsbeleid voor onze medewerkers.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lanko, Drogenbroodstraat 12, 8940 Geluwe; info@lanko.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Hoewel de meeste informatie op de website beschikbaar is zonder persoonlijke gegevens in te voeren, bestaat de mogelijkheid dat u  om persoonlijke informatie wordt gevraagd. U heeft het recht om zich te allen tijde, kosteloos en op verzoek, te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. Daarom moet u zich richten tot Lanko, Drogenbroodstraat 12, 8940 Geluwe; info@lanko.be.

Let wel op dat Lanko niet altijd kan ingaan op het wissen van uw persoonlijke gegevens: bent u bijvoorbeeld al eens klant geweest, dan zijn wij verplicht om deze boekhoudkundige informatie tot 7 jaar na uw laatste aankoop bij te houden. Indien wij niet kunnen ingaan op een (volledige) verwijdering van uw gegevens, laten we u dat natuurlijk weten.

Het gebruik van cookies en web beacons

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, met als enig doel onze site aan te passen aan de behoeften van de terugkerende bezoeker. Web beacons plaatsen geen bestanden op uw toestel, maar kunnen samenwerken met cookies om website activiteit te onderzoeken.

Analytische cookies

Lanko maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen. Lanko gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren en statistieken op te stellen en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de website te meten. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de juiste instelling in uw browser te kiezen. In dat geval is het mogelijk dat u niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Door het bezoeken van deze website geeft u toestemming om uw informatie door Google te verwerken op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Klanteninteractie cookies

Op onze website kan u op verschillende manieren met ons in contact treden. Veel van onze communicatiediensten maken gebruik van cookies.

Sociale media cookies

Op onze website worden widgets en buttons van sociale media netwerken (Facebook, Instagram, Youtube) getoond. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent op sociale media en u niet telkens hoeft in te loggen als u iets wenst te delen. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kan u deze functie uitschakelen.

Reclame cookies

Lanko maakt op de website gebruik van reclame cookies om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die reeds eerder interesse getoond hebben in de producten op andere website reclame aan te bieden.

Beperking van aansprakelijkheid

Lanko levert grote inspanningen opdat de op deze website gepresenteerde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen fouten optreden in de voorgestelde informatie. Als de voorgestelde informatie fouten zou bevatten of als bepaalde informatie niet beschikbaar is op de site, zal Lanko de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Lanko kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website. Als u onjuistheden zou tegenkomen in de informatie op deze website, kunt u altijd contact opnemen.

De inhoud van deze website kan te allen tijde zonde aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd, aangepast of aangevuld. Lanko geeft geen garanties over het functioneren van de website en kan op een enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een storing of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, voor enige vorm van (in)directe schade, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Lanko kan in geen geval op een (in)directe manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of een andere, waaronder links of hyperlinks, inclusief, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van software of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, software of andere eigenschappen van de gebruiker.

Lanko verklaart uitdrukkelijk dat wij geen toezicht hebben op de inhoud of andere kenmerken van deze website en dat wij in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.